Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika  

Mzdy
Přihlášení a odhlášení pracovníka na Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
Zpracování měsíční mzdy
Měsíční přehledy na OSSZ a ZP
Výpočet zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu dle zákona č. 125/1993 Sb.
Roční vyúčtování zálohové daně z příjmů ze závislé činnosti odvedené zaměstnavatelem
Roční vyúčtování srážkové daně z příjmů z dohod o provedení práce odvedené zaměstnavatelem
Roční vyúčtování daně z příjmu zaměstnance
Vyhotovení výstupních formulářů (zápočtový list, potvrzení o zdanitelných příjmech, evidenční list důchodového pojištění)
Zastupování klienta při kontrolách na úřadech

Personalistika
Vyhotovení pracovních smluv a mzdového výměru
Vyhotovení dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce
Pracovní náplň
Ukončení pracovního poměru
Hlídání termínu BOZP
Vedení personální agendy
GDPR
Zpracování možných benefitů a odměn nad zákonný rámec a jejich daňový dopad

 

Maribel Finance > Mzdy a personalistika