Daňová přiznání

Daňová přiznání 

DPH a KH
Daň z příjmu fyzických osob
Daň z příjmů právnických osob
Silniční daň
Roční vyúčtování zaměstnancům, kterým roční přizná nezpracovává zaměstnavatel
Ostatní daně

Zpracování ročního přiznání pro:

Fyzické osoby nepodnikající
OSVČ
Právnické osoby

Formulář pro:

Českou správu sociálního zabezpečení
Zdravotní pojišťovny

 

Dle dohody s klientem, zajištění podání formulářů na příslušené úřady

 

Maribel Finance > Daňová přiznání