Daňová evidence

Daňová evidence

- vedení evidence pro živnostníky

Kompletní zpracování daňové evidence včetně účetní závěrky a daňového přiznání v našem účetním systému nebo dálkově v účetním systému klienta

  • vedení peněžního deníku
  • evidence DPH a KH
  • evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně výpočtu odpisů
  • evidence drobného majetku
  • zpracování statistických výkazů
  • zastupování klienta při kontrole na úřadech
  • příprava podkladů pro banku


Zaúčtování faktur vydaných - dle dohody můžeme na základě podkladů vystavovat faktury vydané
Zaúčtování faktur přijatých
Zaúčtování pokladních dokladů
Zaúčtování bankovních výpisů
Zaúčtování interních a ostatních dokladů
Zpracování a výpočet pracovních cest
Kontrola závazků a pohledávek a komunikace s dodavateli a odběrateli klienta

 

Maribel Finance > Daňová evidence